راهنمای تعیین سایز گردن بند و زنجیر

راهنمای تعیین سایز گردن بند و زنجیر

روش استفاده

شما با استفاده از دو تصویر زیر و سایزهای مشخص شده بر روی آن ها و نیز در نظر گرفتن سایز و مدل اندام بالا تنه بدن خود، به راحتی می توانید سایز دقیق و متناسب زنجیر و یا گردن بند خودتان را تعیین نموده و سفارش دهید.

پ.ن: در دو تصویر فوق سایزهای تعیین شده در دو واحد اندازه گیری cm و in بیان شده است.

بستن
مقایسه